Рэйтынг пяцідзесяці самых ужывальных мужчынскіх імён у Плешчаніцах у сярэдзіне ХІХ стагоддзя

 

1. Іван – 61*

2. Сымон – 33

3. Андрэй – 27

4. Іосіф – 31

5. Сцяпан – 25

6. Рыгор – 24

7. Васіль – 21

8. Тодар – 20

9. Вікенцій – 18

10. Міхаіл – 18

11. Марцін – 16

12. Павел – 16

13. Пётр – 16

14. Дамінік – 15

15. Адам – 13

16. Ігнат – 13

17. Антон – 12

18. Леон – 12

19. Мікалай – 12

20. Янка – 12

21. Аляксандр – 10

22. Базыль – 10

23. Даніла – 10

24. Кузьма – 9

25. Раман – 9

26. Якуб – 9

27. Фёдар – 8

28. Якаў – 7

29. Гаўрыіл – 7

30. Амельян – 6

31. Фама – 6

32. Лук’ян – 6

33. Мацей – 6

34. Аляксей – 5

35. Казімір – 5

36. Канстантын – 5

37. Лаўрэн – 5

38. Максім – 5

39. Мікіта – 5

40. Франц – 5

41. Якім – 5

42. Астапка – 4

43. Герасім – 4

44. Саўка – 4

45. Юстын – 4

46. Філін – 4

47. Клім – 4

48. Матвей – 4

49. Юрка – 3

50. Кастусь – 3

51. Кандрат – 3

52. Курыл – 3

53. Станіслаў – 3

54. Людзвіг – 3

 

Сустракаліся яшчэ такія імёны:

 

Антось, Ануфрэй, Арцём, Барыс, Бенедыкт, Герман, Грышка, Змітрок, Ізыдор, Калістр, Каспер, Міхайла, Наум, Нікадзім, Нікіпер, Осіп, Парфён, Паўлюк, Рафал, Сыльвестр, Тамаш, Тарас, Феліцыян, Філіп, Фрыч (па 2 разы), Апанас, Аўгасцін, Баўтрамей, Баўтрук, Валентын, Віктор, Вінцэсь, Геранім, Давыд, Дзем’ян, Дзяніс, Захар, Ілья, Карл, Карп, Макар, Марко, Матэуш, Сідар, Сілка, Сталюк, Уладзік, Уладыслаў, Усцін, Фадзей, Фелька, Фларыян, Францысь, Фрол, Харытон, Цімоха, Юльян, Ян, Ясь, Яцка (па аднаму разу).

 

* Лічба пасля імені азначае – колькі разоў гэта мужчынскае імя сустракалася ў перапісе жыхароў маёнткаў Плешчаніцы і Мятлічыцы ў 1844-1847 гадах

 

 

Рэйтынг пяцідзесяці самых ужывальных жаночых імён у Плешчаніцах у сярэдзіне ХІХ стагоддзя

 

1. Ганна – 41*

2. Наста – 28

3. Мар’яна – 26

4. Агата – 24

5. Кацярына – 22

6. Тадора – 21

7. Марыя – 17

8. Міхаліна – 17

9. Пятрунэля – 15

10. Тацяна – 12

11. Юстына – 12

12. Алена – 12

13. Разаля –12

14. Марцэля – 12

15. Даміцэля – 11

16. Магдалена – 11

17. Йозэфа – 11

18. Ксенія – 11

19. Паўліна – 9

20. Тэкля – 9

21. Паланея – 9

22. Дарота – 9

23. Васіліна – 9

24. Агапа – 9

25. Катрына – 8

26. Альжбэта – 8

27. Палута – 8

28. Францішка – 7

29. Софья – 7

30. Тэрэза – 7

31. Крыстына – 7

32. Ева – 7

33. Антоля – 7

34. Юля – 6

35. Парасія – 6

36. Дамініся – 6

37. Аўдзюха – 6

38. Марта – 5

39. Марута – 5

40. Караліна – 5

41. Елізавета – 5

42. Анэля – 5

43. Аўгіня – 5

44. Луцея – 4

45. Марцыся – 4

46. Зеновія – 4

47. Зінка – 4

48. Барбара – 4

49. Антаніна – 4

 

Сустракаліся яшчэ такія імёны:

 

Аўдоцья, Грыпіна, Дамініка, Дароза, Канстанцыя, Кляра, Праксіда, Усціна, Філіна (3 разы), Агнэша, Вікта, Ізабэля, Йогася, Людзвіга, Маланья, Марцыяна, Марыся, Наталья, Прузына, Рэгіна, Фрузіна, Фядора, Ядзвіга (2 разы), Агафья, Алаіза, Антося, Аршуля, Аўдосья, Багуміла, Віктося, Вікторыя, Бенедыся, Вінцэся, Дар’я, Зося, Зоя, Йоганна, Катарзына, Леванора, Макрыта, Малгората, Мамініся, Марына, Настазія, Палагея, Паліна, Ульяна, Эмілія, Юліяна (па аднаму разу).

 

* Лічба пасля імені азначае - колькі разоў гэта жаночае імя сустракалася ў перапісе жыхароў маёнткаў Плешчаніцы, Мятлічыцы і Прусавічы ў 1844-1847 гадах

Аўтар: У.А. Акуліч

 

Заўвага. Спіс складзены па данным, якія былі ўзяты з рэвізскіх казак з Нацыянальнага дзяржаўнага архіву Беларусі. Перадрукоўка толькі са згоды аўтара.