Репрессии на территории Плещеницкого района (1926-1953)

 

“Репрессии”не случайно внесены на сайте Плещеницы.by в раздел “Войны”, так как то, что происходило на территории Плещеницкого района и всего Советского Союза в период 1929-1953 годы, – это было ни что иное, как ВОЙНА большевиков против собственного народа.

Только в списке, который приведен ниже, указано 1567 человек, пострадавших от репрессий, что составило почти 4% от численности населения, проживавшего в то время на территории Плещеницкого района. Из этого списка 624 человека или 40% были приговорены к высшей мере наказания, то есть к расстрелу. Для сравнения, всего в Плещеницком районе в 1933 году проживало 39875 человек. Это только те случаи, которые подтверждены документально согласно сведениям, предоставленным сотрудниками КГБ по запросу для подготовки книги “Память Логойского района”.

Но этот список явно неполный. Так, в нем указаны только жители, репрессированные в период 1929-1939 годы, хотя известно, что репрессии не сбавляли обороты и после войны, в период 1945-1953 гг., за два года до войны в период 1939-1941 гг., а также имели место и в период 1922-1929 гг. По мнению краеведа Г.И. Полсычевой, с которым можно согласиться, число репрессированных на самом деле было не менее 10%, то есть – более 4000 человек. Порядка 40% из этих 4000 человек были расстреляны, или погибли в лагерях.

Эти цифры хоть и меньшие, но сопоставимы с потерями во время второй мировой войны. Так, если по официальным данным на территории Плещеницкого района за время оккупации с 18.6.1941 г. по 30.6.1944 г. погибло 2063 человека, то по оценочным данным в результате репрессий было расстреляно порядка 1600 человек (это без учета умерших в лагерях, часть из которых на самом деле также могла быть расстреляна). Из Плещениц и Плещеницкого района людей вывозили на расстрел в основном в близлежащие крупные города – Минск, Борисов, Витебск, Оршу. Так, что вполне возможно, что в урочище Куропаты в Минске лежат останки и жителей бывшего Плещеницкого района.

Автор: В.А. Акулич

 

ВЕРНУТЫЯ ІМЁНЫ

 

Ахвяры беспадстаўных палітычных рэпрэсій

Больш за тры тысячы жыхароў Лагойшчыны — тагачасных Лагойскага і Плешчаніцкага раёнаў — пацярпелі ад надуманых абвінавачанняў. Добрасумленныя людзі, поўныя сіл і жадання жыць і працаваць, гадаваць дзяцей, расціць хлеб, раптам ператвараліся ў «ворагаў на­рода», страчвалі свабоду, а нярэдка і жыццё. Якія толькі злачынствы не прыпісваліся ім: і шпіянаж, і контррэвалюцыйная дзейнасць, і антысавецкая прапаганда ды антыкалгасная агітацыя, шкодніцтва і дыверсіі... Асноўная хваля дзяржаўнага тэрору прыйшлася на 1937-38 гг. Паводле рашэнняў пазасудовых органаў — «двоек», «троек», «асобных нарад», а то і судоў, якія груба парушалі, альбо ўвогуле ігнаравалі элементарныя нормы судаводства, гэтыя людзі былі або расстраляны, або накіраваны ў так званыя папраўча-працоўныя лагеры (ППЛ), дзе многія з іх загінулі ад непасільнай працы, голаду, холаду, хвароб. Каб атрымаць кляймо «ворага народа», дастаткова было неасцярожнага слова ці даносу. Любы чалавек мог быць арыштаваны і асуджаны. Нават узрост не быў перашкодай для звышпільных карных органаў — сярод ахвяр рэпрэсій ёсць і 83-гадовая «польская шпіёнка», і дзеці-дашкольнікі — «члены сям’і ворага народа». Некаторым пашанцавала — іх вызвалялі, нават не давёўшы «справу» да суда. Хтосьці, закідваючы лістамі «вышэйшыя інстанцыі», выходзіў з лагера праз год-два. Але такіх было няшмат. Куды больш было тых, хто быў расстраляны ці загінуў у лагеры, альбо на­ват выйшаўшы на свабоду, так і не дачакаўся вяртання свайго сумленнага імені пры жыцці. Многія з іх пасля былі рэабілітаваны, але ёсць і тыя, чый лёс дагэтуль не высветлены. Таму праца ў архівах працягваецца. Ніжэй прыводзяцца імёны рэпрэсіраваных і рэабілітаваных жыхароў Лагойшчыны, якія сталі вядомыя ў працэсе работы над кнігай «Памяць».

 

 

Список репрессированных:

А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я

 

Крыніца:Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лагойскага раёна: У 2 кн. Кн. 2. / Рэд. кал. Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мінск.: БелЭН, 2004.488 с. – С. 187-263

 

 

З успамінаў сведкаў: