Музей

- Известные люди
- Населенные пункты
- Заповетные места
- Летопись истории Плещениц
- История евреев
- Войны
- Легенды и предания

 

Плещеницкая земля богата на исторические события, многие из которых оставили след не только в истории Беларуси, но и в истории мировой цивилизации (сражение французской и российских армий в 1812 г. под Плещеницами, ночлег Наполеона Бонапарта и других известных военных и общественных деятелей Франции в Плещеницах; существование в Плещеницах театра в XIX веке, декорации которого впоследствии были переданы Минскому городскому театру; сражения советских войск на плещеницком участке линиии Сталина с немецкими войсками в 1941 году; геноцид плещеницких евреев во время второй мировой войны; борьба партизан и мирного населения с немецко-фашистскими захватчиками, трагедии спаленых деревень, и др.).

Однако, социально-экономическое развитие Плещениц складывалось в ХХ веке и в начале ХХI века таким образом, что в этом далеко не маленьком по белорусским меркам городском поселке до сих пор не создан краеведческий музей (есть лишь Музей боевой и трудовой славы, который размещается в Плещеницкой средней школе №1, и еще несколько небольших музеев в окрестных деревнях - Околово, Хатаевичи, Юльяново, Камено. Описание этих существующих музеев смотрите здесь).

Уходят в небытие целые поколения людей, отдельные деревни, целые уклады жизни, целые культурные пласты. И чтобы все это не было утерено безвозвратно и было решено создать виртуальный музей. Чтобы когда дойдет дело до создания настоящего историко-краеведческого музея, то можно было использовать накопленную здесь информацию.

Савелій Акуліч аб Плешчаніцах

У час Айчыннай вайны 1812 года ў лясах паблізу Ла­гойска і Плешчаніц ствараліся і дзейнічалі партызанскія атрады, якія мелі на ўзбраенні тапары, вілы, граблі.

1 снежня каля Плешчаніц на рацэ Дзвінаса адбылася жорсткая бітва рускай арміі з французамі. Аб яе маштабе сведчыць вялікае скапленне войск з усіх бакоў. У гэтай бітве рускія нанеслі сакрушальнае паражэнне фран­цузам. Напалеон страціў сем гармат, болей 3000 воінаў палоннымі і многа забітымі і параненымі.

***

Побач, у Плешчаніцах, барацьбу працоўных супраць царызму ўзначаліў рабочы графскага маёнтка Палікарп Фаміч Голуб. Сын селяніна-бедняка, ён яшчэ з юнацкіх гадоў звязаў свой лес з балыпавікамі, стаў актыўным іх памочнікам. У 1911 годзе па яго ініцыятыве была арганізавана забастоўка батракоў, якія адмовіліся працаваць за нізкую плату ў эксплуататара. Даведаўшыся пра яе зачыншчыка, царскія ўлады жорстка расправіліся з маладым бунтаром і выдалі яму так званы «воўчы білет», які забараняў уладкавацца на службу. Больш таго, забаранялася нават жыць у тутэйшых мясцінах.

З дапамогай рэвалюцыйна настроеных людзей Палікарп Фаміч едзе ў Пецярбург і пачынае працаваць у Кранштацкай крэпасці ў якасці чорнарабочага. Але і тут ён не спыняе барацьбу з царызмам. Каб пазбегауць арышту, вымушан зноў замятаць сляды, зноў шукацъ новую работу. З Кранштата П. Ф. Голуб трапляе ў Смаленск і адтуль прызываецца ў царскую армію. Будучы салдатам, наладжвае сувязь з М. В. Фрунзе, а затым з А. Мясніковым, выконвае іх адказныя даручэнні

1 кастрычніка 1917 года П.Ф. Голуб уступае ў рады РСДРП (б) і выбіраецца членам  дружыны 35-й брыгады першага Сібірскага палка дзесятай арміі. Па загаду партыі ен з усім саставам дружыны ў колькасці 200 чалавек прыязджае ў Пецярбург і прымае ўдзел у штурме Зімняга. А калі Часовы ўрад быў звергнуты, П. Голуб у ліку іншых камандзіраў рэвалюцыйных часцей накіроўваецца у родныя мясціны. З мандатам рэвалюцыйнага штаба падпісаным Леніным, П. Ф. Голуб з вёскі ў вёску нясё радасную вестку аб перамозе Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

***

Першыя свае ўдары партызаны накіравалі на паліцэйскія ўчасткі, створаныя фашысцкімі акупантамі ў месцах былых сельскіх Саветаў. Ужо ў сакавіку разгрому падвергліся апорныя пункты гітлераўцаў у Слабадзе, Корані, Дабрэневе, Янушкавічах, Юркавічах і ў Крайску.

 

У пачатку лета 1942 года на тэрыторыі Лагойскага, Плешчаніцкага і суседніх з імі раёнаў ужо налічвалася некалькі партызанскіх атрадаў. Аднак дзейнічалі яны разрознена, без адзінага кіраўніцтва. Паўстала неабходнасць стварэння кіруючага цэнтра, адзінага камандавання.

Для вырашэння гэтай задачы ў валянцінаўскім лесе на Лагойшчыне 15 ліпеня 1942 года сабралася нарада партыйнага актыву. На яе прыбылі прадстаўнікі з рада раёнаў Мінскай вобласці. Усе пагадзіліся з думкай, што кіраваць партызанскай барацьбой павінен падпольны рай­ком партыі з шырокай сеткай партыйных і камсамольскіх арганізацый у атрадах і населеных пунктах.

Аб тым, што ў лесе ідзе нарада партызан, даведаліся гітлераўцы з плешчаніцкага гарнізона. Яны кінулі супраць народных мсціўцаў вялікую сілу. Разгарэўся жорсткі бой, які закончыўся разгромам карнікаў. Вораг страціў дзесяткі сваіх салдат.

Партызанскі рух на Лагойшчыне рос і шырыўся. Аб нарастаючых ударах народных мсціўцаў пісалі самі фа­шысты. Вось што паведамлялася ў адным з данясенняў з Плешчаніц камандзіру жандармерыі Беларусі ад 10 снежня 1942 года: «За апошні час дзейнасць партызан узмацнілася... Партызаны паказваюцца не толькі ўначы, але і днём, асабліва ў месцах, якія знаходзяцца ў баку ад гарнізона... Нервознае становішча нават у самым райцэнтры».

Далей у дакладной гаворыцца, што колькасць нападаў партызан у жніўні месяцы ў раёне Плешчаніц павялічылася да 71. Так, ля вёскі Пушчанка партызаны напалі на грузавую аўтамашыну з сапёрнага батальёна і знішчылі ўсіх салдат, якія ехалі на ёй. Пры гэтым партызаны захапілі 2 кулямёты і 7 вінтовак. Былі абстраляны або падарваны аўтамашыны з жывой сілай праціўніка ў раёнах вёсак Камена, Літвічы, Задор’е і іншых месцах.

У данясеннях камандаванню гітлераўцы скардзіліся, што партызаны ўзрываюць масты або завальваюць дарогі лесам.

Быў створаны таксама падпольны РК КПБ на тэрыторыі Плешчаніцкага раёна. Яго месцам дыслакацыі з’явіўся прусавіцкі лес. Райком узначаліў старэйшы камуніст мясцовы жыхар I. I. Ясіновіч.

Неўзабаве начала выходзіць газета «Ленінец» – орган Плешчаніцкага РК КПБ (рэдактар I. Барадаўкін).

Уся дарога Лагойск-Плешчаніцы абстрэльвалася або мініравалася партызанамі. Каб даставіць прадукты ў гарнізон, гітлераўцы вымушаны былі суправаджаць транспарт вялікай аховай. Але і гэта іх не выратавала. 28 лістапада 1943 года партызаны зрабілі пры дарозе засаду і дашчэнту разграмілі буйную калону гітлераўцаў. Былі захоплены зброя, боепрыпасы, прадукты харчавання. У далейшым з плешчаніцкім гарнізонам гітлераўцы падтрымлівалі сувязъ толькі паветраным шляхам.

Дзікую расправу ўчынілі фашысты над жыхарамі Плешчаніц і навакольных вёсак. У адных толькі лагерах, якія былі створаны на ўскраіне пасёлка, пакутнай смерцю загінула больш тысячы чалавек мірнага насельніцтва і ваеннапалонных*. Тут і да сённяшняга дня як сведка нечуванай расправы над савецкімі людзьмі захавалася шыбеніца – сасна з дротавай пятлёй, на якой вешалі непакораных савецкіх грамадзян.

У Плешчаніцах, як і ў Лагойску, ішла жорсткая і ня- спынная барацьба з ненавіснымі акупантамі. То тут, то там ірваліся падкладзеныя падпольшчыкамі міны, палы-халі пажары, раздаваліся выстралы.

Неўміручай славай пакрылі сябе плешчаніцкія малада-гвардзейцы на чале з былым савецкім танкістам П. I. Ада-мовічам. Падполле тут узнікла ў першыя дні вайны і на-лічвала ў сваім саставе 23 юнакі і дзяўчыны. Для канспі-рацыі яго члены дзейнічалі невялікімі групамі — па пяць чалавек у кожнай. Моладзь прымала па радыё зводкі Саў-інфармбюро і, размнажаючы іх ад рукі, распаўсюджвала сярод насельніцтва. Збірала і перадавала партизанам зброю і боепрыпасы, дабывала медыкаменты, перавязач-ныя матэрыялы. У ліпені 1942 года падпольшчыкі аргані-завалі пабег нявольнікаў з канцэнтрацыйнага лагера, а пазней падпалілі ўправу і ўзарвалі лесапільню.

Але не ўсе яны выйшлі жывымі з пекла вайны. Смер-цю герояў загінулі камсамольцы Г. Балахціна, С. Дудзін-ская, 3. Іваноўская, М. Пракаповіч, С. Какавешка, П. Ада­мович і іпшыя.

 

На базе лагойскага раённага Дома культуры ў 1973 го-дзе створаны народны універсітэт культуры і пяць яго філіялаў у вёсках Гасцілавічы, Астрошыцы, Калачы, Жасціннае, Задор'е. Лекцыі ў ім чытаюць артысты Бел-дзяржфілармоніі, пісьменнікі і паэты Беларусі, лектары таварыства «Веды».

 

***

 

Лагойшчына выпеставала і яшчэ аднаго добрага сябра Янкі Купалы, самабытнага празаіка і паэта Змітрака Бядулю, які нарадзіўся ў вёсцы Пасадзец. Ha ix шматгадовае шчырае сяброўства уплывала не толькі сумесная пра­ца ў рэдакцыі «Нашай нівы», агульны клопат аб развіцці народнай літаратуры, але, пэўна, і адчуванне зямляцтва, пачуццё прывязанасці да маляўнічых пагоркаў і лясоў беларускага кута.

Мэта і задачы мастацкай творчасці Змітрака Бядулі характарызуе таксама выбар ім псеўданіма. У Беларусі бядулем называюць таго, хто увесь час бядуе. Пісьменнік з 1910 года падпісваўся псеўданімам Бядуля, абяцаючы гэтым самым бедаваць народнымі бедамі. Такія дарэвалюцыйныя апавяданні пісьменніка, як «Злодзей», «Сон Анупрэя», «Гора ўдавы Сымоніхі», «Пяць лыжак заціркі», «На каляды к сыну», «Летапісцы», «Малыя дрывасекі», напісаныя ў 1912-1914 гадах, склалі вялікае дасягненне беларускай прозы.

Выхадцам з Лагойшчыны з’яўляецца таксама паэт, драматург і публіцыст Леапольд Іванавіч Родзевіч. Нарадзіўся ён у фальварку Кур’янаўшчына, што ў двух кіламетрах ад вёскі Хадакі, цяпер цэнтральнай сядзібы калгаса імя Будзённага. Яго вершы «Вайна вайне», «Пес­ня паўстанца», «Гне галіны вецер» і іншыя з’явіліся рэвалюцыйнымі песнямі, у 1912 годзе з-пад пяра васемнаццацігадовага юнака выйшла ў трох дзеях драма «Блуднікі». Гэта была адна з першых беларускіх сацыяльных драм, і напісана яна яшчэ да з’яўлення «Раскіданага гнязда» Янкі Купалы. Царская цэнзура забараніла ставіць на сцэне гэту п’есу, як і многія іншыя п’есы. У Цен­тральным дзяржаўным гістарычным архіве ў Ленінградзе захоўваецца справа аб забароне паказаў яе на сцэне. Сярод архіўных матэрыялаў ёсць і прашэнне Янкі Купалы, адрасаванае аддзелу драматычнай цэнзуры пры галоўным упраўленні па справах друку ў Пецярбургу. Вось яго змест: «Прадстаўляючы пры гэтым у Драматычную цэнзуру тры экземпляры драмы «Блуднікі», вельмі прашу дазволіць яе да пастаноўкі на сцэне. Прасіцель Ів. Луцэвіч. Санкт-Пецярбург, 14 студзеня 1913 года».

У часопісе «Полымя» за 1923 год (№7-8) паведамлялася, што ў нядзелю, 25 лістапада 1923 года вадэвіль Родзевіча «Збянтэжаны Саўка» ставіўся студэнтамі інстытута імя Ламаносава ў Маскве, у якім было арганізавана беларускае зямляцтва ў колькасці 300 чалавек. Гэтая ж камедыя неаднаразова ставілася таксама шматлікімі мастацкімі гурткамі на Беларусі, у тым ліку на Ла­гойшчыне.

Леапольд Родзевіч напісаў дзве многаактовыя драмы, дванаццаць драматычных сцэнак-аднаактавак, дзве кніжкі вершаў, каля васьмі дзесяткаў апавяданняў, замалёвак, маналогаў. Усяго ён выдаў шэсць невялічкіх кніжак з драматычнымі творамі і вершамі. Зборнік вершаў «На надняволеных гонях» быў падпольна надрукаваны ў 1928 годзе віленскім выдавецтвам ЦК КПЗБ.

Рэвалюцыйныя будні, штодзённая барацьба працоўных Заходняй Беларусі, поўная гераізму, становяцца асноўнай мэтай яго жыцця. У канцы 1923 года, калі была створана Камуністычная партыя Заходняй Беларусі, у склад ЦК КПЗБ увайшоў і Родзевіч. Потым ён неле­гальна выязджае з Вільні ў Маскву і вучыцца там у Камуністычным універсітэце народаў Захаду, друкуе вершы ў альманаху «Шостыя ўгодкі», выдадзеным беларускай секцыяй гэтай навучальнай установы. Потым Родзевіч вяртаецца ў Вільню, дзе выбіраецца сакратаром падпольнага акругкома КПЗБ. Пэўны час ён працаваў сакратаром Гродзенскага акруговага камітэта КПЗБ, потым рэдактарам газеты ЦК КПЗБ «Чырвоны сцяг» і часопіса «Бальшавік» (орган ЦК КПЗБ).

Да старэйшага пакаленпя пісьменнікаў ужо ў наш савецкі час прыбавіліся новыя – паэт і вучоны Ніл Гілевіч і таленавіты празаік Іван Пташнікаў. Іх творы вядомы не толькі беларускім чытачам, але і многім іншым народам Савецкага Саюза.

***

Лагойскімі ландшафтамі захапляюцца не толькі ту­рысты. Сюды, каб атрымаць творчае натхненне, едуць беларускія мастакі. I нездарма. То прыемны мяккі веснавы пейзаж, то мядзяна-жоўтая восень, то ў казачным зімовым убранні бары і пералескі ажываюць потым на шматлікіх палотнах. Вось назвы толькі некаторых твораў: … «Зіма. Даўгінаўскі тракт» С. П. Каткова, «Лагойская шаша» М.А. Блішча і інш. Многія з гэтых твораў экспануюцца ў залах Дзяржаўнага мастацкага музея БССР.

Лагойшчына не раз служыла арэнай і для здымкаў вядомых мастацкіх і хранікальна-дакументальных фільмаў. … У 1960 годзе каля вёскі Слагавішча кінастудыя «Беларусьфільм» здымала фільм «Наперадзе – круты паварот» (рэжысёр Віктараў). Вялікую вядомасць набылі фільмы «Боль мой – Хатынь» (1969 г.), «Хатынскія званы».

* Заўвага. Незразумела аб якой тысячы загінуўшых тут маецца на ўвазе. Калі пра яўрэйскае насельніцтва, то гэта было не так. Калі гаворка ідзе пра іншых савецкіх грамадзян, то пра такую вялікую колькасць загінуўшых не было чутна з іншых крыніц. Паўстае пытанне, чаму на гэтым месцы не паставілі тады мемарыял. Думаецца, што аўтар тут меў на ўвазе усё ж яўрэйскае насельніцтва, але не ведаў, што яго вывезлі за межы гарадскога пасёлка і там знішчылі (сапраўды, там было нейдзе каля 800 яўрэяў, што вельмі блізка да памянёнай тысячы). – У.А. Акуліч.

 

 

Крыніца: Акуліч С.А. Лагойск : Гісторыка-эканамічны нарыс. Мн.: Беларусь, 1979. – (Гарады Беларусі ).

07
март
2009

АКАЛОВА – вёска, цэнтр сельсавета. У 1770 г. мястэчка пры рацэ Корчавіца, уладанне паноў Свірскіх, потым Валовічаў. Паводле рэвізіі 1811 г. мястэчка, 46 душ мужчынскага полу, уласнасць памешчыка Валовіча ў Барысаўскім павеце Мінскай губерні. У 1833 г. мястэчка і маёнтак належалі прадвадзіцелю дваранства Барысаўскага павета Іосіфу Валовічу. Паводле інвентара 1846 г. ў мястэчку 22 двары, 179 жыхароў, у маёнтку было 4 фальваркі, 13 вёсак, 1770 прыгонных сялян. К 1861 г. мястэчка, 8 двароў. У 1876 г. маёнтак, уласнасць памешчыка Станіслава Кербедзя, які валодаў 6889 дзесяцінамі зямлі. У 1886 г. мястэчка пры рацэ Корсаўка, 28 двароў, 268 жыхароў, у Прусавіцкай воласці Барысаўскага павета Мінскай губерні, касцёл. 3 крамы, карчма, вадзяны млын. На пачатку 20 ст. мястэчка, цэнтр Акалоўскай сельскай грамады, у якую ў 1905 г. ўваходзілі 28 акалоўскіх гаспадарак, што мелі 29,8 дзесяціны зямлі. У 1909 г. ў мястэчку 41 двор, 221 жыхар, у маёнтку 2 двары, 22 жыхары, у 1917 г. ў мястэчку 49 двароў, 176 жыхароў. У 1921 г. дзейнічала працоўная школа 1-й ступені, якая размяшчалася ў наёмным памяшканні, у 1924 г. у ёй вучыліся 90 дзяцей (46 хлопчыкаў і 44 дзяўчынкі). 3 20.8.1924 г. цэнтр Акалоўскага сельсавета Плешчаніцкага раёна Барысаўскай акругі, які 24.9.1926 г. рэарганізаваны ў нацыянальны польскі сельсавет. 3 9.6.1927 г. ў Мінскай акрузе. 3 26.5.1935 г. ператвораны ў беларускі сельсавет, з 20.2.1938 г. ў Плешчаніцкім раёне Мінскай вобласці. У 1926 г. 41 двор, 125 жыхароў. Побач размяшчаліся аднайменны пасёлак, у якім было 19 двароў, 90 жыхароў. У 1930 г. арганізаваны калгас «Чырвоны камунар», працавалі вадзяны млын, кузня. У 1941 г. 51 двор, 219 жыхароў. У Вялікую Айчынную вайну акупанты спалілі 12 двароў і загубілі 2 жыхароў, 19 вяскоўцаў вывезлі ў Германію, 2 жыхары загінулі на фронце. У баях за вызваленне вёскі загінулі 28 савецкіх воінаў і партызан. З 25.12.1962 г. ў Лагойскім раёне. У 1969 г. 72 двары, 199 жыхароў. На 1.1.2003 г. 50 двароў, 115 жыхароў. Вёска – цэнтр калгаса «Іскра». Сярэдняя школа, дзіцячы сад, лясніцтва, магазін.

 

Матэрыял падрыхтавала В.В. Віталёва
Навуковае рэдагаванне В.В. Гетава
Гісторыя дапоўнена звесткамі з даследванняў В.Л. Насевіча

 

Крыніца: Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лагойскага раёна: У 2 кн. Кн. 2. / Рэд. кал. Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мінск.: БелЭН, 2004. 488 с. – С. 398-399

 

 

{jlvkcomments-off}

Люди, известные в Плещеницах и их окрестностях, в Беларуси и в мире, которые родились, жили, работали, посещали, или каким-то образом были связаны с Плещеницкой землей и оставили здесь след и память о себе

 

А

Акулич Владимир Алексеевич (род. 17.08.1976), белорусский ученый-экономист, аналитик, краевед, один из авторов данного сайта

Акулич Савелий Антонович (14.9.1929-2002), белорусский ученый-историк, искусствовед, краевед

Алферов Жорес, лауреат Нобелевской премии по физике, родился в белорусско-еврейской семье Ивана Карповича Алфёрова и Анны Владимировны Розенблюм. Мама родом из местечка Крайск

Артюшевский Ольгерд Петрович (04.06.1921-1992), белорусский ученый-историк, краевед, доктор исторических наук, профессор, более десяти лет проработал в Плещеницах, автор одного из самых известных и содержательных краеведческих очерков о Плещеницах и Плещеницком крае

Асланов Ази Ахадович (22.01.1910-24.01.1945), дважды герой Советского Союза гвардии генерал-майор, командовал 35-й танковой бригадой, которая освободила Плещеницы во время Второй мировой войны

Б

Бабенко Эрнст Михайлович (род. 1937), белорусский ученый-химик, доктор наук, профессор, первый ректор Полоцкого государственного университета, почетный житель г. Новополоцк, уроженец г.п. Плещеницы

Багарне Евгений, вице-король Италии, сын императрицы Жозефины Багарне, первой жены Наполеона Бонапарта

Барздыка Павел Федорович (род. 9.2.1929), белорусский художник

Барздыка Михаил Федорович (род. 14.1.1944), белорусский художник

Белякова Ирина (род. 19.02.1982), белорусская фотомодель, училась в средней школе в Плещеницах

Бирич Жанна Эдуардовна - Председатель комитета экономики Минскоблисполкома, уроженка г.п. Плещеницы

Богдан Анна Сергеевна (род. 28.06.1990), студентка МГЛУ, автор краеведческого реферата о г.п. Плещеницы, входит в команду создателей данного сайта

Богдан Юлия Сергеевна, одиннадцатиклассница Плещеницкой СШ №1, корреспондент сайта Плещеницы.by, публиковалась в газете "Родны край"

Бядуля Змитрок (23.4.1886-3.11.1941), белорусский писатель, родился в деревне Посадец

В

Виталева Валентина Викторовна, ученый-историк, сотрудник НАН Беларуси, собрала в архиве и подготовила к печати статьи по каждому из ныне существующих населенных пунктов бывшего Плещеницкого района, Плещеницкой волости, Плещеницкого маентка

Вышынский Михась (род. 27.1.1940), белорусский писатель, работал некоторое время в д. Завишино, размещал свои статьи в раенной газете "Родны край"

Вярыга Эдмунд Иванович (1840-10.9.1902), революционер, один из руководителей восстания К. Калиновского, доживал свой век в д. Амнишево

Г

Гаевский Иван Ефимович (Янка Светлячок, 2.08.1885-28.11.1957), белорусский поэт, педагог, публицист, публиковался в 1910-х гг. в газете "Наша ніва", был знаком с Янкой Купалой, работал учителем в Плещеницкой школе №2, умер и похоронен в Плещеницах

Гейштар Александр (17.7.1916-?), польский историк, председатель Польской академии наук (1981-84, 1990-92)

Гирилович Николай Петрович (1931-2006), общественный деятель, краевед, уроженец деревни Дальва, один из немногих кому удалось уцелеть из этой деревни, которая была сожжена фашистами вместе с ее жителями, инициатор и организатор возведения мемориального комплекса "Дальва"

Гневко Вера Григорьевна (12.12.1920-?), белорусский ученый-историк, доктор наук, профессор, родилась в деревне Дальковичи

Гороховик Валентин Викентьевич (род. 29.3.1949), белорусский ученый-математик, доктор наук, профессор,уроженец д. Хорошее

Градюшка Антон Иванович (1864-27.5.1889), революционер, народник

Гулевич Леонид Никифорович, основатель базы отдыха в деревне Бурые

Гутмахер Элияху (1796-1874), выдающийся еврейский философ, праведник и целитель, был раввином в Плещеницах с 1822 по 1841 годы

Д

Демидчик Геннадий Иосифович (род. 28.06.1950), депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, около 20 лет проработал директором 1-ой Минской птицефабрики, родился в Плещеницах, закончил здесь среднюю школу №2

Довженок Василий Петрович, краевед, кандидат исторических наук, полковник в отставке, во время войны – молодой партизан, командир молодежной партизанской подпольной группы, участник торжественного парада партизанских сил Беларуси, который состоялся 16 июля 1944 г. в Минске

Дрозд Станислав Степанович (род. 5.1.1936), белорусский ученый-экономист

Ж

Жуковский Сымон Велих (25.5.1782-9.2.1834), профессор Виленского университета, ученый-филолог, поэт, родом из д. Горна

К

Казаков Владимир Минович, председатель Плещеницкого поселкового совета

Киприянович Николай Яковлевич (28.1.1855-после 1917), историк, педагог

Киприянович Григорий Яковлевич (1851-после 1915), историк, педагог, магистр богословья

Климкович Михась (20.11.1899-5.11.1954), белорусский писатель, критик

Корженевская Галина Анатольевна (род. 27.8.1950), белорусская поэтесса, драматург, журналистка, некоторое время работала учителем в Плещеницкой средней школе №1, ее мама живет в Плещеницах и сейчас

Кривошей Юрий Владимирович (род. 16.09.1991), общественный деятель, краевед, главный администратор данного сайта, студент гомельского-инженерного института Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ

Кугель Давид, один из немногих выживших евреев г.п. Плещеницы во время 2-ой мировой войны, оставил мемуарные воспоминания о геноциде евреев во время этой войны

Кункевич Виктор Иосифович (род. в 1959 г.), заслуженный тренер Республики Беларусь по биатлону, неоднократный чемпион республики по биатлону, живет в Плещеницах

Л

Либерман Хендаль (29.03.1900-15.03.1976), известный американский художник, уроженец г.п. Плещеницы

М

Максимович Валерий Александрович (род. 21.03.1962), поэт, литературовед, доктор филологических наук, заместитель директора Института языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купала НАН Беларуси, родился в деревне Троянец Нестановичского сельсовета

Меркушев Александр Васильевич (14.11.1918-1991), герой Советского Союза, после 1959 года жил в Плещеницах, похоронен в Плещеницах

Михайловский Владимир (род. 10.11.1944), генеральный директор российской энергетической компании ОАО "Е4-Центрэнергосервис", уроженец г.п. Плещеницы

Мурашко Денис (? - после 1671), полковник, казак

Н

Наполеон Бонапарт, французский император, ночевал в Плещеницах

Наруть Николай Иосифович (род. в 1936 г.), врач, музыкант, шахматист, живет в г.п. Плещеницы

Новак Валентина Станиславовна, зав. кафедрой белорусской культуры и фольклористики Гомельского Государственного Университета им. Ф. Скорины, доктор филологических наук, родилась в деревне Хатаевичи

Носевич Вячеслав (род. 20.07.1957), известный белорусский историк (исследуя историю соседней Коренщины попутно открыл большое количество источников о населенных пунктах и исторических событиях на Плещеницкой земле; помимо того у этого историка есть корни в деревне Заборье бывшего Плещеницкого района)

Нестерович Виктор Антонович (род. 21.11.1933) – краевед, журналист, литератор, автор многочисленных статей о людях, событиях, истории и современности населенных пунктов Логойщины, в том числе г.п. Плещеницы

П

Платонов Юрий А. (род. 7.07.1958), белорусский скульптор, родился в Плещеницах

Пташников Иван Николаевич (род. 7.10.1932) – белорусский писатель, поэт, родился недалеко от Плещениц, закончил Плещеницкую среднюю школу, в свое время работал журналистом в Плещеницах

Полоцкая Ефросиния, просветительница, путешествовала через Плещеницы, по одной из легенд дала этому населенному пункту название

Полсычева Галина Ивановна (род. 19.08.1941), легендарная женщина, самый известный и авторитетный плещеницкий краевед, ученый-историк, публицист, общественный деятель, ветеран труда

Р

Родзевич Чеслав Иванович (24.6.1890-?) – белорусский общественный и культурный деятель

Родзевич Леопольд Иванович (12.6.1895-1938) – белорусский политический и общественный деятель, драматург, поэт, публицист

Розенбойм (Розенбаум) Менахем-Мендл (1870-1954), еврейский писатель, поэт, публицист, мемуарист, экономист-аграрник, политический и религиозный деятель, уроженец местечка Плещеницы

Русак Николай Иванович (род. 1.03.1934), спортсмен, бывший председатель Госкомитета СССР по физической культуре и спорту, родился в деревне Прилепцы

С

Савич Владимир Петрович (род. 1952), художник, член Союза художников Беларуси, уроженец д. Хатаевичи

Сегаль Израиль (1926-2001), израильский общественный деятель, писатель, провел детство в Плещеницах

Семенчик Николай Ефимович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой в БГТУ, уроженец г.п. Плещеницы

Сидоревич Анатолий, местный краевед из деревни Посадец

Скаков Юрий Максимович, художник, живет в Плещеницах

Слюнченко Валерий Григорьевич (25.08.1945-21.06.1992), архитектор-реставратор, поэт, музыкант, художник, фотограф, окончил Плещеницкую СШ №2, похоронен в д. Слобода Плещеницкого п/с, автор проекта реставрации Софийского собора и многих других известных храмов в Беларуси

Смолич Александр Антонович (29.09.1891-17.06.1938), белорусский государственный и общественный деятель, ученый-экономист, географ, публицист, драматург, способствовал тому, чтобы Плещеницы стали районным центром, исследовал экономическое развитие Плещеницкого района в своих научных трудах

Снытко Наталья Ивановна (род. 10.02.1956), кандидат философских наук, сотрудник Института философии НАН Беларуси, родилась в г.п. Плещеницы

Стендаль, французский писатель, подбирал квартиру в Плещеницах для ночлега Наполеону, сам около недели прожил в Плещеницах

Т

Трухан Николай Николаевич (18.8.1947-20.3.1999) – белорусский актер, режиссер, театральный деятель

Тышкевич Осип, граф, член общества филаматов и филаретов Виленского университета, открыл крепостной театр в Плещеницах в первой половине 19-го века вместе со своими дядей и тетей

Тышкевич Софья, графиня, возродила церковь в Плещеницах в 1817 год, жена Доминика Тышкевича, который при жизни владел Логойским поместьем

У

Устинович Олег Валентинович, музыкант, поэт, художник, был гитаристом ВИА "Песняры", сейчас выступает в группе "Лявоны", закончил школу в г.п. Пелещеницы, после армии работал в Плещеницком доме культуры

Узловский Евгений, создатель первого в истории Плещениц сайта - под доменным именем Pleshki.net и под брендом "Плещеницы online", на движке базы Velcom разработал телефонный справочник абонентов г.п. Плещеницы, окончил БНТУ, много сделал для популяризации Плещениц в интернете

Ф

Футерфас Менахем-Мендл (1907-1995), еврейский общественный деятель, раввин

Фальковский Феликс (1908-?), военный летчик, педагог, родом из д. Метличицы

Ц

Цедровский Ян (3.03.1617-1682), государственный деятель ВКЛ, мемуарист, во 2-й половине XVII века владел имением Плещеницы

Ш

Шалак Александр, белорусский спортсмен-лыжник, участник зимних Олимпийских игр

Шнаревич Владимир Сергеевич (род. 21.07.1946), известный белорусский художник, выставки его картин проходили в Париже, Мадриде, Гамбурге, городах Бельгии, член союза художников, окончил Плещеницкую СШ №2, сейчас живет в Плещеницах

Шуляковский Николай Александрович (21.12.1952-30.11.1997), белорусский художник

Шутт Николай Константинович (30.12.1916-30.03.1977), уроженец г.п. Плещеницы, герой Советского Союза, легендарный летчик, совершил 444 боевых вылета, провел 120 воздушных боев, сбил 22 вражеских самолета

Я

Яковлев Владимир Сергеевич (род. 28.9.1940), специалист в области военного кораблестроения, капитан 1-го ранга, доктор наук, профессор, уроженец г.п. Плещеницы

Якубовский Николай Ануфриевич (24.11.1919-?), белорусский ученый-историк

Яницкая Мая Михайловна (род. 22.5.1931), ученый-икусствовед

Янковский Федор Михайлович (1918-1984), белорусский языковед

Существующие памятники:

Хатынь: мемориальный комплекс (во время войны деревня Хатынь входила в состав Плещеницкого района; на велосипедах или автомобиле можно из Плещениц добираться до этого комплекса).

Дальва: мемориальный комплекс

Памятник В.И. Ленину в г.п. Плещеницы (на площади перед зданием Поселкового совета)

Князь-камень или Пястун (на границе 61 и 62 км шоссе Минск-Плещеницы, за 1 км на юго-запад от электростанции).

Курганный могильник возле г.п. Плещеницы, археологический памятник (за 3 км на юг от городского поселка, на правом берегу р. Тимошанка, в лесу около старой дороги на Минск; 29 насыпей диаметром 20 м и высотой 2,5 м. Часть повреждена).

Курганные могильники – возле деревень Прусовичи, Пристань, Ровнядзь, Селище, Тарасино, Хатынь, Черница, Мокрадзь, Дальковичи и др.

Городищи возле деревень – Рудня, Мокрадзь, Тарасино, Дальковичи, Двиноса, Глебовщина и др.

Церковь Христиан Веры Евангельской в г.п. Плещеницы

Могилы советских воинов освободителей второй мировой войны на кладбище в деревне Слобода.

Живой памятник войны в г.п. Плещеницы – сосна с петлей, место кары советских патриотов, молодых подпольщиков, во время второй мировой войны.

Комаровка, памятная доска погибшим советским воинам во время второй мировой войны на местном деревенском кладбище.

Место залегания Логойского метеорита, одного из самых крупных в мире, где в результате этого несколько миллионов лет назад образовался огромный кратер. Залегает частично на территории бывшего Плещеницкого района, вблизи мемориального комплекса Хатынь. Этот кратер вместе с обломками самого метеорита погребен на глубине порядка 100 метров под песками, глиной и камнями, которые принес последний ледник 60 тысяч лет тому назад. Существует предположение, что в этом месте залегают породы неземного происхождения, которые, как заметили местные жители, придают человеку, посетившему это место, новые жизненные силы, энергию, и положительно влияют на его долголетие. Таким образом, каждому туристу, который отдыхает в этом крае можно рекомендовать посетить место залегания Логойского метеорита, и он тем самым возможно продлит не несколько лет, а может и десятилетий, свою жизнь.

Памятник плещеницким мастеровым-евреям, зверски и преступно убитых во время второй мировой войны фашистами. Основное еврейское население Плещениц (около 1000 человек) было вывезено на конских подводах за 50 км от городского поселка и там уничтожено. Они приняли такую же смерть, как и жители деревни Хатынь и многих других спаленных фашистами деревень, – их загнали в несколько домов, закрыли двери и сожгли заживо. Теперь на том месте (под Борисовом) стоит памятный знак с надписью «9 000 за что?» (помимо плещеницких евреев там погребены евреи г. Борисова и др. близлежащих населенных пунктов). Здесь же в Плещеницах памятником увековечена память о расстреленых мастеровых евреях и стариках, которых оставили в Плещеницах на некоторое время, и расстреляли спустя несколько недель после того, как было расстреляна основная часть еврейского населения этого городского поселка. Геноцид евреев во время второй мировой войны должен быть интересен туристам всех национальностей, так как в уничтожении евреев принимали участие не только немцы, но и литовцы (именно батальен литовцев уничтожил плещеницких евреев), украинцы, русские, белорусы и др. Фашисты могут найтись в любом народе, и чтобы их было как можно меньше – важно сохранить память и донести до современных поколений людей правду о том ужасном преступлении.

Свято-Петро-Павловская православная церковь в г.п. Плещеницы. В радиусе 20-30 км от Плещениц также располагаются – костел в д. Амнишево, каплица в д. Амнишево, каплица в д. Жердяжье, косцел доминиканцев в д. Хатаевичи, костел в д. Крайск, костел в д. Околово, православная церковь в д. Околово, свято-Покровская церковь между деревнями Двиноса и Красное, Свято-Покровская церковь в д. Горовец, каплица в д. Горна, Спасо-Преображенская церковь в д. Камено, и др.).

Памятный знак воинам русской армии 1812 года в Плещеницах

Плещеницкое водохранилище

Озеро Бурые (которое также представляет собой – водохранилище).

Плещеницкая геофизическая обсерватория

Дом помещицы Софьи Тышкевич. Предположительно был построен где-то в 1816 году после смерти ее мужа Даминика Тышкевича, который жил вместе с женой до этого в резиденции в Логойске. К сожалению, уцелел только фрагмент конюшни. Сын Софьи – Осип Тышкевич вместе со своим дядей Михалом и тетей Марией Тышкевичами (последняя была из известного рода Радзивиллов) основал в Плещеницах театр. Осип Тышкевич являлся выпускником Виленского университета, являлся также членом Общества филаматов и филаретов Виленского университета, лично был знаком с Адамом Мицкевичем, Томашом Заном, Игнатом Домейком, и др. известными людьми того и нынешнего времени. Декорации Плещеницкого театра после почти десятилетнего его существования в 1835 году были переданы Минскому городскому театру, поскольку декорации последнего сгорели во время пожара в том же году. Имеются сведения, что Плещеницах выступал известный итальянский композитор К. Киприяне. В Плещеницах в 1812 году были проездом великий полководец Наполеон Бонапарт, его пасынок Виктор Багарне, который позже стал вице-королем Италии и являлся сыном первой жены Наполеона – императрицы Жозефины Багарнэ, известный французский писатель Стендаль, и др. общественно-политические и военные деятели Франции той эпохи. Считается, что все они ночевали в доме Софьи Тышкевич (хотя вероятней всего они ночевали на другой квартире, так как, предположительно, дом Софьи Тышкевич был построен на несколько лет позже.

Еврейская синагога. В Плещеницах было несколько синагог. Уцелело здание лишь одной из них, где сейчас располагается Дом детского творчества.

Долгиновский тракт (участок большого торгового и почтового тракта Борисов-Вильно). Долгиновский тракт - считается старейшим в Беларуси.

Спорткомплекс «Юность» (один из крупнейших в стране)

Чистик. Торфоперерабатывающее предприятие, в свое время одно из крупнейших в Беларуси. В свое время в Плещеницы даже была проложена узкоколейная железная дорога из Жодино, чтобы вывозить продукцию этого предприятия. Когда то болото Чистик было озером, затем большим болотом. С этим местом связано большое количество легендам и поверий. Как считают археологи, первоначально Плещеницы находились как раз на берегу тогда еще озера Чистик; на том месте стоял деревянный замок с оборонительными конструкциями. И только позднее, когда озеро превратилось в болото, а образовавшаяся мошкара стала разносчиками всяких болезней, жители старых Плещениц оставили старый город, перешли на несколько километров в сторону от болота и заложили новый город.

Уцелевшие фрагменты линии Сталина, которая возводилась в период 1932-34 года по периметру границы Западной Беларуси, входившей в то время в Польшу, севернее Плещениц. Решение об образовании Минского укрепрайона было принято в 1932 году. Командующий войсками Белорусского военного округа Иероним Уборевич представил оперативно–тактический план укрепленного района. Он был утвержден Народным Комиссаром обороны в следующем виде: обвод по линии Околово, Плещеницы, Жуковка, Заславль, Койданово, Станьково в составе шести батарейных районов по 19 сооружений, четырех батальонных районов по 15 сооружений и семи отдельных ротных районов по 5 сооружений – всего 209 сооружений. Во многих из них бойцы красной армии оказали героическое сопротивление наступавшим немецким захватническим войскам. Частично сохранившиеся элементы этих сооружений имеются возле деревень – Околово, Метличицы и др.

Музеи. Историко-краеведческий музей в д. Хатаевичи, историко-краеведческий музей в д. Камено. Историко-краеведческий музей Плещеницкой средней школы №1, историко-краеведческий музей Околовской средней школы, историческая экспозиция в библиотеке дер. Юльянова.

Кладбища. Местные кладбища представляют интерес как для иностранцев, ак и для граждан Беларуси Во-первых, многие деревенские кладбища располагаются прямо в лесу, на не вырубленных и не выкорчеванных площадках; могилы на этих кладбищах и сейчас копают прямо между деревьев, что для многих приезжих в диковинку (но это только усиливает ощущение об этом крае, как о лесном курорте, поскольку здесь кругом лес, даже хоронят в лесу; ну где такое можно увидеть, даже в Беларуси и то – редко где). Во-вторых, представляют интерес памятники на старых кладбищах, которые делались из обычных полевых камней. Такое не встретишь в местностях, где камней либо нет вообще, либо они там имеют скальный вид. Можно посмотреть древние памятники на польском языке на кладбищах в Околово, и других деревнях.

Белорусская крестьянская баня. Местные крестьяне во время наполеоновской кампании жалели обмороженных французов и отогревали их в своих банях.

Проектируемые памятники и объекты:

Деревянная статуя Велляны (по легенде красивая девушка Велляна плакала по свойму парню Степану, который ушел на войну и не вернулся, и от ее слез образовалась река Велля или по русскому – Вилия). И плачет эта девушка до сих пор, поскольку река все течет.

Центр гончарного мастерства в г.п. Плещеницы, где будут производиться сувениры и изделия из красной глины, которая уникальна по своим цветовым и другим свойствам не только в Беларуси, но и в мире (как белая глина в Турции в Кушадасах; в этом Центре его сотрудники прямо при туристах будут показывать как изготавливается глиняная посуда и давать попробовать туристам).

Пристань Плещеницкая на реке Двиноса, откуда еще в 19 веке местные жители сплавляли лес и другие товары в морской порт Клайпеда (тогда этот город назывался – Мемель). Остались многочисленные описания этой пристани, например, у Ефстафия Тышкевича. У поэта Янки Светлячка (Ивана Гаевского, бывшего учителя Плещеницкой средней школы) подобная пристань описана в стихах; в частности о том, как довольно часто местные крестьяне гибли, срываясь с плотов и не возвращаясь с отхожего промысла, оставляя свои семьи без заработка и пропитания.

Святая крыничка Юльки и княжича Мстислава, от которой по одной из легенд прозошло название городского поселка «Плещеницы» (так как издавна в народе крыницу, из которой не выходил ручеек (которая не имела выхода), называли «Плещеница», потому что она, завиваясь, – «плескалась» как бы сама в себе).

Святое место на речке Двиноса, где останавливалась и обмывала свою плащаницу Ефросиния Полоцкая, причисленная православной церковью к лику святых. По еще одной древней легенде именно после этого события от слова «Плащаница» нынешний городской поселок и получил свое нынешнее название.

Партизанская землянка.

Знак на въезде в Плещеницы. На въезде в Плещеницы со стороны шоссе Минск-Витебск планируется установить знак «1492 Плешчаніцы», чтобы все туристы и местные жители знали, что первое летописное упоминание про Плещеницы датируется этим годом.

Театральная студия в г.п. Плещеницы – учитывая славные театральные традиции Плещеницкой земли (многие известные народные пьесы, которые стали классикой культурного наследия Беларуси, такие например, как “Збянтэжаны Саўка”, “Конскі партрэт”, и др. появились именно на этой земле; их автором был Л. Родзевич, который родился недалеко от Крайска) и имеющийся спрос на местных театральных актеров со стороны туристических предприятий, есть идея организовать на базе Плещеницкой средней школы №2 театральную студию им. Миколы Трухана (поскольку эту школу закончил известный на всю Беларусь театральный деятель Микола Трухан, уроженец г.п. Плещеницы). На базе этой студии планируется ставить театрализованные постановки-сценки.

Историко-краеведческий музей в г.п. Плещеницы. Плещеницкая земля очень богата на исторические события, многие из которых оставили след не только в истории страны, но и в истории мировой цивилизации (сражение французской и российских армий в 1812 г. под Плещеницами, ночлег Наполеона Бонапарта и других известных военных и общественных деятелей Франции в Плещеницах; существование в Плещеницах театра, декорации которого впоследствии были переданы Минскому городскому театру; сражения советских войск на плещеницком участке линиии Сталина с немецкими войсками в 1941 году; геноцид плещеницких евреев во время второй мировой войны; борьба партизан и мирного населения с немецко-фашистскими захватчиками, трагедии спаленых деревень, и др.).

Однако, социально-экономическое развитие Плещениц складывалось в 20-м веке и в начале 21-го века таким образом, что в этом далеко не маленьком по белорусским меркам городском поселке до сих пор не создан собственный историко-краеведческий музей. История самих Плещениц, судя по данным археологических раскопок, насчитывает не менее 10-ти столетий. Тем более, что г.п. Плещеницы являются не каким-то отдельным населенным пунктом, а центром целого края; так как они были сначала центром одноименного маентка, затем центром Плещеницкой волости, а еще позже и центром Плещеницкого района.

В свое время представители местной власти обещали местному художнику В.С. Шнаревичу создать в Плещеницах худужественную галерею. Можно было объединить эту идею, и создать в каком-то подходящем здании, и музей, и галерею (так, например, сделано в г.п. Лиозно).

Несмотря на отсутствие финансов затягивать с созданием музея нельзя. Уходят в небытие целые поколения людей, отдельные населенные пункты, целые уклады жизни, целые культурные пласты. Вместе с ними выбрасываются на свалку и ценные экспонаты, которые потом будет найти все сложнее и сложнее. Если нет здания, то нужно хотя бы начать работу по комплектовании фондов этого будущего музея. Нужно какое-то постановление местных органов власти на этот счет, чтобы начать сбор экспонатов у населения, дать объявление в газете, привлечь нужных специалистов. В целом технология создания подобных музеев в Республике Беларусь отработана.

Автор: В.А. Акулич

 

Населенные пункты*

А

Акалова
Амнішава
Асінцы
Атрубак
Акцярб (Хатаевічы)

Б

Баброва 1-е
Баброва 2-е
Барсукі
Белае
Буда
Будзенічы
Булахаўка
Бурыя

В

Васількоўка
Вейна
Венера
Востраў (Акалоўскі с/с)
Востраў 1-ы (Задор’еўскі с/с)
Востраў 2-і (Задор’еўскі с/с)
Выгар
Вязаўшчына
Вялікія Нястанавічы

Г

Ганцавічы
Гапонава
Гаравец (Задор’еўскі с/с)
Гаравец (Зарэчанскі с/с)
Гарадзец
Гарадзішча
Гарбоўшчына
Гарэлае
Глебаўшчына
Глубачаны
Горна
Грыневічы
Губа

Д

Далькавічы
Дзвінаса
Дзераўно
Дрыла 1-я
Дрыла 2-я
Дунаі

Ж

Жалуды
Жардзяжжа
Жасцінае

З

Забор’е
Завішына
Завішынская Рудня
Загор’е
Задворнікі
Задор’е
Задор’е (пасёлак)
Задроздзе
Зады
Займішча
Закалюжжа
Замосце
Замошша (Акалоўскі с/с)
Замошша (Зарэчанскі с/с)
Заполле
Зарэчча
Засоўе
Засценак
Зацэнне

 

І

Ізбішча

К

Казінец
Калюга
Камароўка
Камена
Канюхі
Карбаноўшчына
Кацялі
Коргава
Крайск
Краснаволле
Краснае
Крутая Гара

Л

Лавоша
Лазоўка
Леснікі
Ліпкі
Літвічы
Лонва
Луськае
Людвінова
Ляда (Плешчаніцкі п/с)
Ляда (Зарэчанскі с/с)
Ляўданшчына

М

Малінаўка (Акалоўскі с/с)
Малінаўка (Каменскі с/с)
Малыя Нястанавічы
Мацеева
Мокрадзь
Межанка
Мятлічыцы

Н

Навасёлкі
Нова-Ганцавіцкая Рудня
Нова-Ганцавіцкая Слабада
Нова-Ганцавічы

П

Плешчаніцы (гарадскі пасёлак)
Пагранічча
Падлап’е
Падчарніца
Палосы
Папоўцы
Пасадзец
Першамайская (Жыдаўка)
Прагон
Праходы
Прусавічы
Прылепцы
Прыстань
Пунішча
Пушча (Задор'еўскі с/с)
Пушча (Зарэчанскі с/с)
Пушчанка
Пятроліна
Пячное

Р

Рагозіна
Ралаўка
Расохі
Роўнядзь
Рубеж
Рудня
Русакі
Рэпішча

 

 

С

Сакавічы
Сакалы
Салаўёўка
Селішча (Зарэчанскі с/с)
Селішча (Каменскі с/с)
Скарады
Слабада
Стаецкія
Стайкі
Станавішча
Стара-Ганцавіцкая Слабада
Старынкі
Стрый
Сукневічы
Сушкава
Сцюдзянец
Сярэдняе
Смольніца

Т

Тарасіно
Траянец

У

Убалацце

Ф

Фільянова
Франуліна

Х

Хадакі
Харошае
Хатаевічы (Акцябр)
Хацень
Хварасцяні

Ц

Ціхонавічы
Цыннае

Ч

Чарніца
Чмялевічы
Чырвоная Зара
Чысты Бор
Чэрапаўшчына

Ш

Шамаўка
Штанюкі
Шылы

Ю

Юльянова
Юрылава

Я

Ячнае

 

* В список включены населенные пункты, которые ранее входили в состав Плещеницкого района (1924-1962 гг.), а отдельные из них еще раньше – в Плещеницкую волость (1860-1924), Плещеницкий маенток (первая половина 16 века – 1917), а в настоящее время часть из них – относится к Плещеницкому поселковому совету.

Подкатегории

 
 

Пиломатериалы Плещеницы

Агропарник